Zwroty i Reklamacje


Zwroty i reklamacje (nie dotyczy odstąpienia od umowy)

Przed odebraniem przesyłki prosimy zawsze o sprawdzenie, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 536 487 609.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 1. Zgłoszenia i reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Adres korespondencyjny dla pisemnych reklamacji to: BeSymbio sp. z o.o. ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa;
  adres elektroniczny to: kontakt@besymbio.pl
 2. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy podać numer zamówienia, którego dotyczy lub podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Zamawiającego i datę złożenia zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Możesz skorzystać z gotowego formularza dostępnego na naszej stronie.
 3. Sklep ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało zgłoszone.
 4. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania opakowania z produktem oraz wypełnionego formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 
 6. Zamawiający ma 30 dni kalendarzowych na zwrot towaru licząc od daty odebrania przesyłki przez Zamawiającego.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu. Zwrot nastąpi do 14 dni roboczych.